CTB verplicht

In het ‘protocol verantwoord zwemmen’ versie 8.1 staat vermeld dat bij leszwemmen en diplomazwemmen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs mogen helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles mogen zij niet in de zwemzaal wachten.

Het ‘protocol verantwoord zwemmen’ versie 8.1 is samengesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche. Wanneer we ons zwembad open willen stellen voor bezoekers dienen we dit protocol te volgen.

Ook wij betreuren deze nieuwe maatregelen en dachten een goede ‘middenweg’ te hebben gevonden. Helaas heeft de gemeente aangegeven dat mondkapjes, afstand houden en niet kijken bij de zwemles niet voldeed en er toch een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden.

Onder de knop download kunt u een brief van de Vereniging Sport en Gemeente vinden waarin vragen mbt het CTB in zwembaden worden beantwoordt.